Школа традиције окупља дјецу узраста од 5 до 15 година и у њој се дјеца (у зависноси од својих склоности) уче играти, пјевати и свирати, на традиционалним основама.

Одсјек “Школа традиције” је састављен из три дијела:

  • школа играња,
  • школа пјевања и
  • школа свирања.

Без обзира да ли дјеца уче да играју, пјевају или свирају, осим проба помоћу којих се дјеци преноси знање из одређене области, у Школи се организују и додатни часови на којима се дјеца упознавају, са једне стране, са основама теорије музике, а са друге стране, са традицијом, у најширем смислу те ријечи.