Одсјек за очување традиције националних мањина организује и проводи сарадњу са другим удружењима, установама и појединцима, као и са другим одсјецима унутар самог Удружења, а све у циљу очувања традиције националних мањина и других народа.