Истраживачки одсјек окупља стручна лица из различитих области и чини струковни дио нашег Удружења. Овај одсјек се састоји од три секције:

  • секција за истраживање,
  • секција за очување и
  • секција за презентацију традиције.

У оквиру одсјека за истраживање континуирано се ради на теренском али и на канцеларијском послу прикупљања, обраде, селекције и презентације материјала везаних за традицију, у најширем смислу те ријечи.