Ансамбл народних игара и пјесама (АНИП) је састављен од три секције, пјевачке, играчке и свирачке. Свака секција Ансамбла може изводити засебне наступе или комбиновати наступе са другим секцијама Ансамбла или другим одсјецима Удружења.

Ансамбл народних игара и пјесама служи за извођење најрепрезентативнијег умјетничког програма.